به نظر شما آیا رشته ی شیمی آینده مطلوب تری نسبت به سایر رشته ها دارد ؟
(88.88%) 40
بلی
(11.11%) 5
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 45